نماهنگ ویژه سایت رهبر انقلاب
رادیو اینترنتی
یامجیر

تربیت فرزند

غرور از موانع مهم تربیت پذیری است. تشویق ها و تنبیه های بیش از حد اثر سوء تربیتی دارند. تشویق و تنبیه فوری انسان را رشد نمی دهد و اساساً با فضایل انسانی رابطۀ معکوس دارد.

دین در نگاهی نو تکمیل ضبط 607 مشاهده

دین در نگاهی نو

ما دین را قبول داریم، عمل هم می کنیم، اما چقدر دین را دوست داریم؟ چقدر با دین حال می کنیم؟ شاید نگاهمان به دین ...

تربیت فرزند برای حرکت به سمت خدا تکمیل ضبط 325 مشاهده

تربیت فرزند برای حرکت به سمت خدا

این مجموعه شامل مباحثی است که با حضور استاد پناهیان در برنامه تلویزیونی سمت خدا (هر هفته چهارشنبه در سال 88) از ...