نماهنگ ویژه سایت رهبر انقلاب
رادیو اینترنتی
یامجیر

تربیت فرزند برای حرکت به سمت خدا

علامه علیرضا پناهیان
0 فایل صوتی 325
دانلود به صورت یکجا

درباره تربیت فرزند برای حرکت به سمت خدا

این مجموعه شامل مباحثی است که با حضور استاد پناهیان در برنامه تلویزیونی سمت خدا (هر هفته چهارشنبه در سال 88) از شبکه 3 به طور زنده پخش می شد و شامل مباحث تربیتی، دینی و اخلاقی می باشد.

ما عموماً تلقی درستی از مفهوم تربیت نداریم و لازم است در معنای صحیح تربیت دینی تأملی دوباره داشته باشیم. حتی امروزه تعاریف رایج از دین برای برخی تلقی نادرست ایجاد می کند. می توان گفت معانیِ «تربیت» و «دین» به یکدیگر نزدیک می باشند.در تربیت دینی توجه ویژه ای به موضوع «فطرت» می شود. تربیت دینی یعنی کمک به خودشکوفایی انسان. مهم ترین ویژگی تربیت دینی استقلال و آزادی می باشد.

غرور از موانع مهم تربیت پذیری است. تشویق ها و تنبیه های بیش از حد اثر سوء تربیتی دارند. تشویق و تنبیه فوری انسان را رشد نمی دهد و اساساً با فضایل انسانی رابطۀ معکوس دارد.

در جامعه مهدوی همه احساس مسؤولیت تربیتی دارند. امام زمان(عج) با موانع استقلال انسان ها مبارزه می کند. امام زمان(عج) تحمیل کنندگان را از بین می برد. پدر و مادر، مهم ترین الگوی انسان ها هستند و رفتار آنها با یکدیگر بر فرزندان تأثیر به سزایی دارد. باید توجه داشت که در بحث تربیتی «دوصد گفته چون نیم کردار نیست»

اعمال عبادی مانند روزه و دعا آثار تربیتی ویژه ای بر روی انسان دارند. دعا وسیله برای تحکیم نیاز ما به خداست. دعا حسن ظنّ و امید به خدا را در ما زنده می کند. رهایی از تکبر بزرگ ترین اثر سازندۀ دعاست.

نظرات

0