نماهنگ ویژه سایت رهبر انقلاب
رادیو اینترنتی
یامجیر

نهال ولایت در نهاد خانواده

علامه علیرضا پناهیان
0 فایل صوتی 355
دانلود به صورت یکجا

درباره نهال ولایت در نهاد خانواده

بهترین هدف و انگیزه ای که می توان برای یک خانواده و برای تربیت فرزندان در نظر گرفت چیست؟ هستۀ مرکزی تمام خوبی ها ولایت مداری است. ولایت مداری تنها یکی از خوبی ها نیست، بلکه صدر همۀ خوبی هاست و لذا بهترین هدف برای یک خانوادۀ خوب محسوب می شود. اصلاً خانه و خانواده محل تربیت ولایت مداران است. دعوای اصلی در حیات بشر بر سر ولایت است. هیچ پیامبری فرستاده نشد، مگر اینکه اطاعت و ولایت او واجب شمرده شد. مطالعه داستان های پیامبران در سراسر قرآن، به صراحت می گوید که مشکل بشر با دعوت انبیاء، عدم پذیرش ولایت انبیاء از سوی مردم بوده است. اما ولایت مداری را از کجا باید آغاز کرد؟ کجا آموزش دید و کجا تمرین کرد؟ ریشۀ ولایت مداری در خانواده شکل می گیرد و بارور می شود. اصلی ترین فلسفۀ وجودی خانواده تربیت انسان های ولایت مدار است. پذیرش ولایت پدر و مادر مقدمۀ پذیرش ولایت ولی الله است. کسی که به پدر و مادر خود احترام نمی گذارد و ادب رعایت نمی کند، چگونه می خواهد به امام خود احترام بگذارد؟ ولایت مدار بودن بسیار سخت و پیچیده است؛ هر کسی از عهدۀ آن بر نمی آید و نیاز به تمرین مداوم دارد. تمرین ولایت مداری هم در محیط خانواده است. پدر و مادر چگونه رفتار کنند تا فرزندانشان ولایت مدار شوند؟آیا اصلی برای تربیت ولایی فرزندان وجود دارد؟...

نظرات

0