نماهنگ ویژه سایت رهبر انقلاب
رادیو اینترنتی
یامجیر
0 فایل صوتی 345
دانلود به صورت یکجا

درباره لطافت عقل

عقل برای نجات از جهنم و سوق به سوی بهشت نیست. عقل برای انتخاب بهشت در مقابل جهنم هم نیست. عقل برای انتخاب بهترین جایگاه بهشت است... علمِ ناقص نتیجۀ بی عقلی است... علم در مقابل عقل، کودک و کوچک است...

اگر روابط خانوادگی با علم بدون عقل در علم حقوق تنظیم نمی شد، بسیاری از مشکلات خانواده ها به وجود نمی آمد... اگر ابهّت مرد در خانه نگه داشته شود، جوانان فاسد نمی شوند... اگر زن به شوهرش احترام بگذارد، همین، عامل تربیت بچّه خواهد شد... ریاست عاطفی با زن است و ریاست حقوقی با مرد... مرد تا مقتدر نباشد در خدمت آرامش زن قرار نخواهد گرفت...

در ضمن این مباحث به «نقش رسانه ها در کاهش عقل» و «نقد برخی از فیلم ها و سریال ها» اشاره شده است.

نظرات

0