نماهنگ ویژه سایت رهبر انقلاب
1. جلسه اول - عشق به دیّانون
---

دین در نگاهی نو

علامه علیرضا پناهیان

درباره دین در نگاهی نو

ما دین را قبول داریم، عمل هم می کنیم، اما چقدر دین را دوست داریم؟ چقدر با دین حال می کنیم؟ شاید نگاهمان به دین درست نیست. چرا خیلی ها از دین فرار می کنند؟ چون فکر می کنند دین با خواسته های آنها مشکل دارد. در صورتی که دین خواسته ای از ما ندارد. پس دین چیست؟! بیائیم نگاه مان را به دین تغییر دهیم...

نظرات

0